Menu

Activitats de tarda

Cada tarda els nens i nenes tenen l'oportunitat de realitzar una activitat esportiva o d'altres, com ara teatre, mecanografia...

Infantil

 

Psico-desenvolupament motriu (P3, P4 i P5)

Els infants, a través de les tasques, jocs i activitats proposades, adquireixen intuïtivament els aprenentatges necessaris per a desenvolupar-se globalment dins l’àmbit esportiu, escolar i vivencial. D'aquesta manera es treballen de forma lúdica i divertida el coneixement del seu propi cos i de les habilitats motrius bàsiques, la lateralitat, la coordinació i l’equilibri i la seva relació amb l'espai i amb el temps (ritmes); aspectes cognitius, tot potenciant i desenvolupant la memòria i la imaginació; i aspectes afectiu-relacionals, com la presa de consciència d’un mateix, els límits, sentiments, emocions i també de l’existència dels altres, relacions, diferències, intercanvis, col·laboracions.

Psicojudo (P4 i P5)

Activitat de psicomotricitat tant d’iniciació al judo com a treball motriu de base. Es destaca l’aprenentatge d'activitats basades en la gimnàstica esportiva i del control postural, el treball de col·laboració i oposició amb company, la potenciació del l’autoconfiança, l'autoestima, el respecte i la disciplina. Aquesta iniciació combina el joc amb activitats orientades a la practica del judo. Al final de curs es realitza una exhibició. Es necessita el jugogui (kimono de judo).

Iniciació a l’esport (P4 i P5)

Mitjançant aquesta activitat es pretén introduir els nens i nenes al món de l‛activitat física i de l’esport. S'hi treballen les habilitats motrius bàsiques i les especifiques dels esports que permetran als inscrits adquirir un bagatge motriu per iniciar-se en la pràctica de qualsevol esport, tant individual com d‛equip.

Teatre infantil (P4 i P5)

El taller vol contribuir al foment del gust per la paraula escoltada (literatura Oral: contes tradicionals); la lectura des d'una vessant lúdica; i l’expressió dels infants a través del seu COS i del llenguatge. Els infants gaudiran de l‛aventura d’escoltar i jugar amb els contes!. L‛activitat enllaça l’expressió corporal amb les habilitats pròpies del teatre, que es fa present de manera continuada.

 

Primària

Escacs (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

El joc dels escacs ha estat recomanat a les escoles per part de la UNESCO. Se li reconeixen multitud de virtuts, entre elles: jugar amb l’anticipació de plantejaments, treballa el pensament analític, millora l’autoconfiança amb les decisions personals, treballa la disciplina, la memòria visual i promou el joc net. La concentració és un del beneficis acadèmics que poden aportar els escacs.

Teatre (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

El teatre com a activitat lúdica permet, mitjançant activitats de grup o individuals, desenvolupar l’expressió verbal i la Corporal, a la vegada que estimula la memòria. Ajuda a controlar emocions i a treballar l'autoestima. No cal ser un "artista", només cal gaudir de la creativitat o la fantasia. Es realitzaran activitats d‛expressió fins a Nadal i després es prepararà, mica en mica, una petita obra adaptada de per a representar-la a final de Curs.

Dansa (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

Es treballen les habilitats motrius bàsiques com ara desplaçaments, salts i girs adequats als ritmes musicals proposats. D’aquesta manera els nens i nenes milloren tant la seva noció corporal com l’espacial, a través dels moviments i passos dels diferents balls. Al final de curs es fa una exhibició en què els alumnes han de ser capaços de recordar una coreografia davant del públic. En definitiva, els nens i les nenes descobreixen el plaer de ballar i desenvolupar la seva pròpia creativitat a través de l’e×pressió Corporal.

Mecanografia ―Typing a l‛ordinador (4t, 5è i 6è)

L’objectiu és assolir treballar amb l’ordinador amb tots els dits i rapidesa. El treball és individual, respectant el ritme d’aprenentatge de cada nen. En una primera part del curs es treballarà com posar les mans al teclat, per tal de conèixer i memoritzar les tres fileres de l’ordinador, que son les lletres, i algun Signe, i també la fila auxiliar que son números i signes. La segona part de l’activitat se centra en l’escriptura de frases, números i signes i l’ús de majúscules. L’objectiu final és que l’alumnat sigui capaç d’escriure textos curts a una bona velocitat. Excel·lent per encarar l’entrada a l’institut.

Futbol sala (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

Equips mixtos (nens i nenes) en tota l’escolaritat. S'inscriuen en una lliga escolar que implica jugar els partits alguns caps de setmana durant els curs.

Bàsquet (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

Repartit en diferents equips segons l’edat del nen/a. S'inscriuen en una lliga escolar que implica jugar els partits alguns caps de setmana durant els curs.

Judo (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

En aquesta activitat ja s'entra a fons en l'art del judo dins d’un àmbit escolar. Durant el Curs s'aprenen un conjunt de treballs, resolució de situacions, habilitats corporals i tècniques bàsiques per superar els exàmens de cinturó i anar avançant en l‛aprenentatge del judo. L’obtenció del cinturó tindrà validesa escolar, però si és d’interès per a la família, es podria regularitzar a nivell federatiu a través del propi club que fa l’activitat. Tot i que l’activitat, no implica l’obligatorietat de competir cada cap de setmana, el club de judo organitza competicions i trobades de caire educatiu de forma puntual durant el curs que complementen el treball que es realitza a les sessions. Els nens i nenes han de dur el jugogui ( kimono de judo ).

Cros + Atletisme (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

Els nens i nenes treballen diferents aspectes corporals com la lateralitat, equilibri, coordinació, orientació i control del cos a través del treball de les tècniques pròpies de l’atletisme, com són la correcta execució de la cursa, els salts i els llançaments. Un dels objectius és preparar els nens i nenes per als cros escolars i, per tant, es treballa l’escalfament, la resistència i la tècnica de la cursa. A partir del mes de febrer, un cop la competició de cros s'acaba, l’activitat emfatitza més la modalitat d’atletisme amb vàries competicions organitzades pel consell esportiu del tarragonès. Es treballen modalitats de l’atletisme com: llançaments, salts, distàncies, relleus,...

Robòtica (1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è)

Es farà una part de Scratch on els nens i nenes aprenen coordenades amb els eixos X i Y i una part de robòtica on construeixen petits robots que faran moure per superar laberints, agafar objectes...

Treballarem amb els Legos on construirem els nostres propis robots de 1r a 4rt treballarem el Lego WeDo on farem els nostres robots i programarem amb motors per aconseguir fer allò que ens proposem.

Els nens i nenes de 5è i 6è treballaran amb el Lego Mindstrorms on també programaran i construiran robots amb sensors per fer-los mes operatius i autònoms.

Entrar

Log in with Facebook

Has oblidat la contrasenya? / Has oblidat el nom d'usuari?